Quyền và nghĩa vụ của Mua Hôm Nay

Quyền của Ban quản lý Website Muahomnay.vn

 1. Muahomnay.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Muahomnay nêu ra.
 2. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Muahomnay.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Website Muahomnay có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
 3. Muahomnay có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ nếu phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 4. Muahomnay.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Muahomnay.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Muahomnay.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 5. Muahomnay.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá hàng hóa và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Muahomnay.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Website Muahomnay

 1. Muahomnay chịu trách nhiệm xây dựng Website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Website Muahomnay  trong điều kiện và phạm vi cho phép.
 2. Muahomnay  sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Website Muahomnay
 3. Muahomnay chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Website: Muahomnay.vn
 4. Muahomnay sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Website Muahomnay.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm sản phẩm, công nghệ tân tiến, bắt kịp xu hướng thế giới.
 5. Muahomnay.vn chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ cũng như hàng hóa khuyến mại cho người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 6. Muahomnay.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website: www.muahomnay.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Muahomnay  không phải chịu trách nhiệm liên đới.